મહીસાગર / પાલ્લામાં આવેલા ખોડિયાર મંદિરમાંથી મગરનું વનવિભાગે રેસ્ક્યુ કર્યુ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ