લેન્ડસ્લાઇડ / ઉત્તરાખંડના વધુ એક શહેર પર સંકટ! હવે ધસી રહ્યું છે નૈનીતાલ, 10 હજાર ઘરોને જોખમ

Crisis on one more city of Uttarakhand Nainital is rushing now 10 thousand houses are at risk

નૈનીતાલની જમીન ધસી રહી હોવાની ચોંકાવનારી હકીકત સામે આવી છે ટેકરીઓ નબળી પડી રહી હોવાથી આગામી સમયમાં જોશીમઠ કરતા પણ મોટી હોનારતના ભણકારા વાગી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ