ધમકી / 72 કરોડ આપ નહીંતર ત્રણેય દીકરીઓ જીવતી જોવા નહીં મળે :રાજકોટના બિલ્ડર પાસે મંગાઈ ખંડણી

crime news rajkot threat builder for kidnap 3 daughter

રાજકોટના બિલ્ડરના વિધવા ભાભીને વોટ્સએપમાં ધમકી અપાઇ છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ