ચેતવણીરૂપ / બકરો હલાલ થઇ જાય તો...નવા આઇડી, નવાં સીમ, નવા બકરા, જુઓ ઠગાઈનો નવો અધ્યાય

crime news honey trap in Ahmedabad

સોશિયલ મીડિયા એક એવી ખતરનાક આભાસી દુનિયા છે કે જો તેની માયાજાળમાં ફસાઇ જાઓ તો તમારું બેન્ક બેલેન્સ તો ખાલી થઇ જાય છે સાથોસાથ પરિવાર બરબાદ થઇ જાય છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ