રહસ્ય / ક્રિકેટ અને ટેનિસમાં આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ભારત દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ક્રિકેટર ૪૦ વર્ષથી ગુમ

cricketer Ramaswamy missing from last 40 years

કાર્ટર રામાસ્વામી ક્રિકેટ રમ્યા તે પહેલાં ભારત તરફથી ટેનિસનો આંતરરાષ્ટ્રીય મુકાબલો રમી ચૂક્યા હતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ