મોટું નિવેદન / લોકોમાં ચર્ચા છે કે દરેક મંદિર પાસે મસ્જિદ કેમ નીકળે છે, ધીમે-ધીમે સત્ય બહાર આવી રહ્યું છે : C.R પાટીલ

C.R patil says truth is slowly coming out on Gyanvapi issue

વડોદરાથી C.R પાટીલે જ્ઞાનવાપી મુદ્દે મોટું નિવેદન આપતા જણાવ્યું કે, 'ધીમે-ધીમે હવે સત્ય બહાર આવી રહ્યું છે.'

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ