સફળતા / ભારત માટે મોટી ખુશખબરઃ બાળકોની વેક્સિન Covovaxને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે WHOની મંજૂરી

COVID19 vaccine Covovax is now WHO approved for emergency use SII

વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન(WHO)એ કોરોનાની કોવોવેક્સ વેક્સિનને ઇમરજન્સી ઉપયોગ માટે મંજૂરી આપી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ