કોરોના / હાશ! દુનિયા આખીનું ટૅન્શન થઈ ગયું ઓછું, WHOએ કહી દીધું ક્યારે કોરોના થઈ જશે ખતમ

covid pandemic can finally end in 2022 but it has one condition

કોરોના ત્રીજા વર્ષમાં કરી ચૂક્યો છે પ્રવેશ. શું આ કોરોનાનું છેલ્લુ વર્ષ હશે ?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ