સ્પેશિયલ / ઉલટી ગંગા ! મહામારીમાં 51.6 ટકા લોકો શહેરો છોડીને ગામડાં ભેગા થયા, સરકારી સર્વેમાં ખુલાસો

કોરોના મહામારીના અંદાજે બે વર્ષમાં રિવર્સ માઈગ્રેશન શરુ થયું હતું તેનો ખુલાસો એક સરકારી સર્વેમાં કરવામાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ