તમારા કામનું / PF એકાઉન્ટમાંથી બીજી વખત કાઢો COVID એડવાન્સ, બસ કરવું પડશે આ કામ

covid advance can be withdrawn from pf account for the second time

EPFOએ પોતાના મેમ્બર્સને એમ્પ્લોયઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPF) એકાઉન્ટમાંથી બીજી વખત એડવાન્સ કાઢવાની મંજૂરી આપી દીધી છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ