તમારા કામનું / ત્રીજી લહેરમાં PF અકાઉન્ટમાંથી ઉપાડી શકો છો કોવિડ ઍડ્વાન્સ, ફૉલો કરો આ પ્રોસેસ 

covid advance can be taken second time from your PF account during covid 3rd wave

EPFO Covid19 advance: PF અકાઉન્ટ હોલ્ડર્સ 3 મહિનાની બેઝિક સેલરી અથવા તેમના PF Accountમાં જમા રકમના 75% સુધીની રકમ કાઢી શકાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ