કોરોના વાયરસ / રિપોર્ટ : ભારતને વર્ષ 2022 પહેલા નહીં મળી શકે મોર્ડનાની રસી કેમ કે...

covid 19 vaccine no moderna doses for india till 2022

ભારતમાં અમેરિકન રસી મોર્ડના માટે આવતા વર્ષ સુધી રાહ જોવી પડશે. વર્ષ 2022 પહેલા ભારતને મોર્ડનાની રસીનો સપ્લાય મળવો મુશ્કેલ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ