મહામારી / કેસ વધતા હવે ખરો સવાલ, ઓળખીતાને કોરોના થયો હોય તો કેટલા દિવસ પછી મળવું સલામત? જાણો જવાબ

covid 19 update quarantine period how to protect children from infection

જો કોઈ ઓળખીતાના કોરોના થયો હોય તો તેવા વ્યક્તિને કેટલા દિવસ પછી મળવું સલામત છે તે ખરો સવાલ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ