કોરોના વાયરસ / નોટિફિકેશન : આજથી વિમાનમાં મુસાફરી કરનારને નહીં મળે આ સુવિધા, મુસાફરી કરતા પહેલા આ વાંચી લો

covid 19 passengers will be served no food from today if domestic flight is of less than 2 hours amid rising corona cases...

આ ફ્લાઈટ ભોજનની સુવિધા ઉપલબ્ધ નહીં કરાવવામાં આવે. આ નિયમ આજથી લાગૂ થશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ