મહામારી / મહામારીમાં ઘણા કામના સમાચાર, આ 5 લક્ષણો જણાય તો થઈ જજો સાવધાન, ઓમિક્રોન સંક્રમણનો છે સંકેત

covid-19 omicron variant symptoms severity transmissibility you should not ignore

ઓમિક્રોનના અત્યાર સુધી 5 લક્ષણો જોવા મળ્યાં છે આ 5 લક્ષણો જોવા મળે તો ઓમિક્રોન સંક્રમણ શકે છે અને તેથી સાવધાની થઈ જવાની ખરી જરુર છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ