તમારા કામનું / ઈમ્યુનિટી વધારવા જો તમે વિટામિન અને ચ્યવનપ્રાશ ખાઈ રહ્યા છો તો ચેતી જજો, કેમ કે...

covid 19 how many days can one eat vitamin d3 and multi vitamins for immunity

ઈમ્યુનિટી વધારવા માટે વધારે પડતા વિટામિનના ડોઝ નુકશાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ કઈ દાવાનો કેટલો કોર્સ કરવો જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ