ચિંતાજનક / કોરોનાનું દિનપ્રતિદિન વિકરાળ બનતું જતું સ્વરૂપ, આ ત્રણ રાજ્યોમાં તોડ્યો રેકોર્ડ

covid-19-cases-update-new-infection-death-active-case-corona-virus

દેશના ઘણા રાજ્યોની જેમ જ રાજધાની દિલ્હીમાં પણ કોરોનાના નવા કેસોમાં લગાતાર વધારો થઈ રહ્યો છે, અને આ વખતે આ ત્રણ મહિના પછી પહેલી વાર છે કે જ્યારે 1200થી વધુ નવા કેસ આવ્યા હોય. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ