કોરોના વાયરસ / ચેતો! તમે પણ માસ્ક ધોતી સમયે કરો છો આ ભૂલ તો થઈ શકે છે હેલ્થને મોટું નુકસાન

covid-19 basic mask hygiene mistakes correct way to wash face mask after using or never do these common mistakes while...

જો તમે પણ ઉપયોગમાં લીધેલા માસ્કને ધોતી સમયે કેટલીક ભૂલો કરો છો તો તમારે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે નહીં તો તમને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ