મહત્વનું / જાતીય સતામણીના કેસમાં અદાલતોએ સંવેદનશીલ રહેવું અને પીડિતાનું સન્માન જાળવવું જરૂરી: સુપ્રીમ કોર્ટ

courts shoud be sensitive says supeme court on cases of sexual herracement

જાતીય સતામણીનાં કેસ સંગે સુપ્રીમ કોર્ટે નીચલી અદાલતોને સંવેદનશીલ રહેવા માટે અને પીડિતાને માનસન્માન જળવાય એ રીતે વ્યવહાર કરવા નિર્દેશ આપ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ