દાખલારુપ ચુકાદો / 'ભલે બાળકના કપડાં ઉતાર્યાં ન હોય પણ ઈરાદો ખોટો હોય તો યૌન શૌષણ ગણાય', પોક્સો કોર્ટનોચુકાદો

Court denies bail to woman YouTuber who groped minor

મુંબઈની POCSO કોર્ટે ખોટા ઈરાદાથી બાળકના પ્રાઈવેટ પાર્ટનો સ્પર્શ કરનાર મહિલા યુટ્યુબરની જામીન અરજી ફગાવી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ