એલર્ટ / ભારતમાં ISI એજન્ટની સાથે દાખલ થયા 4 આતંકી, દેશભરમાં હાઈ એલર્ટ થયું જાહેર

Countrywide alert sounded after group of four along with ISI agent enter India

હિંદુસ્તાનમાં આઈએસઆઈ એજન્ટની સાથે દાખલ થયા 4 આતંકી, દેશભરમાં હાઈ એલર્ટ થયું જાહેર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ