રાહત / GST કાઉન્સિલે આપી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી રાહત, લાંબા સમયથી કરદાતાઓની હતી માંગ

council meeting today centre states tiff over compensation heated meet

સરકારે એક દેશ એક ટેક્સને ફાયદારૂપ ગણાવ્યો છે. આ સિસ્ટમને 1 જુલાઈ 2017થી લાગૂ કરાઈ છે. તેના આધારે ટેક્સની વસૂલાત સરળ બની છે. તેને લાગૂ કરતી સમયે કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે રાજ્યોને નુકસાનની ભરપાઈ કરાશે. જીએસટીની આવકના નુકસાનની ભરપાઈ માટે એક ફોર્મ્યૂલા નક્કી કરાઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ