શરમજનક / દેશમાં દર છઠ્ઠો ગ્રેજ્યુએટ બેરોજગાર, પણ નિરક્ષર લોકોમાં 1 ટકાથી પણ ઓછી બેરોજગારી: સરકારે જાહેર કર્યા ચોંકાવનારા આંકડા

coronvirus lockdown job loss unemployment rate in india

દેશની સરકારો શિક્ષિતો યુવાનોને નોકરી આપવામાં કેટલીય નિષ્ફળ નિવડી તેના ભયંકર આંકડાઓ તાજેતરમાં સામે આવ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ