બદલાવ / આવતીકાલથી બધાને મફત વેક્સિન, CoWin પર રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી નહીં : વેક્સિન નીતિમાં આવશે આ બદલાવ

Coronavirus vaccines Free June 21st CoWin registration not mandatory

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સાત જૂને જાહેરાત કરી હતી કે રાજ્યોએ વેક્સિન નિર્માતા કંપનીઓ પાસેથી વેક્સિનની ખરીદી કરવાની જરૂર નથી. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ