અલર્ટ / અત્યારસુધીમાં અમદાવાદની એક ટકો વસતી કોરોનાગ્રસ્ત, 1982ના મોત, 299 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન

Coronavirus update in Ahmedabad

અમદાવાદની એક ટકો વસતી કોરોનાગ્રસ્ત નોંધાઈ છે. અને દિવસેને દિવસે કોરોનાના કેસીસ એક સાથે વધી રહ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ