મહામારી / નવી દવા કોરોનાનો ધરમૂળથી ખાતમો કરી શકે છે, આ દેશના ડોક્ટરોનો દાવો

Coronavirus update: Australian researchers claim 2 existing drugs could 'cure' COVID-19

ઓસ્ટ્રેલિયાના સંશોધકોએ એન્ટી વાયરલ દવા બનાવી છે જે કોરોના વાયરસને 99.9 ટકા ખતમ કરી નાખવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ