લૉકડાઉન 3.0 / કન્ફ્યુઝ ન થાઓ, જાણી લો ઝોન મુજબ નિયમોમાં શું છૂટ મળી, બસ આટલું રહેશે બંધ

coronavirus lockdown 3 know what are the rule of red orange and green zone full details

કોરોના વાયરસની વિરુદ્ધની લડાઈમાં ભારતમાં હાલમાં 17 મે સુધી લૉકડાઉન વધારી દેવામાં આવ્યું છે. આ સમયે કેટલીક છૂટ આપવામાં આવી રહી છે. આ માટે તમારા જિલ્લાને કેટલાક ઝોનમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. સરકારે દેશના તમામ જિલ્લાઓને રેડ, ગ્રીન, ઓરેન્જ ઝોનમાં વહેંચી દીધા છે. રેડ ઝોનમાં એ જિલ્લા છે જ્યાં 15થી વધારે કેસ છે અને ઓરેન્જ ઝોનમાં એ જિલ્લા છે જેમાં 15થી ઓછા કેસ છે. ઝોન પ્રમાણે કેટલીક છૂટ આપવામાં આવશે. તમે ઝોન પ્રમાણે જાણી શકશો કે તમને કઈ છૂટ મળશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ