ગુજરાતમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ કેસ 38 થયા, વિદેશ હિસ્ટ્રી ન હોય તેવા કેસ પણ પોઝિટિવ | Coronavirus in Gujarat 38 case reported in 25 March 2020

Coronavirus / ગુજરાતમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ કેસ 38 થયા, વિદેશ હિસ્ટ્રી ન હોય તેવા કેસ પણ પોઝિટિવ

Coronavirus in Gujarat 38 case reported in 25 March 2020

ગુજરાતમાં કુલ કોરોના પોઝિટિવ કેસ 38 થયા. રાજકોટ અને સુરતમાં લોકોલ ટ્રાન્સમિસનના કેસ થયા

Loading...
Loading...

જોવા જેવું વધુ જુઓ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ