હાલાકી / કોરોનાના કહેર વચ્ચે માઠા સમાચાર: સારવાર હવે ખાનગી હોસ્પિટલમાં કરાવશો તો પડશે મોંઘી

 Coronavirus in Ahmedabad AMC cancel MOU with private hospital

અમદાવાદમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં કોરોનાની સારવાર મોંઘી બનશે.  AMCએ ખાનગી હોસ્પિટલ સાથેના MoU રદ કર્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ