કામની વાત / બૂસ્ટર ડોઝ લેવાનો યોગ્ય સમય શું ? નિષ્ણાંતોએ 9 મહિનાનો સમય ઘટાડવાની આપી દીધી સલાહ, નહીંતર નહીં મળે પરિણામ

coronavirus health expert says 6 months gap between covid vaccine and booster shot

કોવિડ વેક્સિનનો બીજો ડોઝ અને બૂસ્ટર ડોઝ વચ્ચેનું 9 મહિનાનું અંતર રાખવાની મર્યાદા નક્કી કરી છે. જો કે, હેલ્થ નિષ્ણાંતોનું કહેવુ છે કે, પ્રિકોશનરી ડોઝ માટે આ અંતર 6 મહિનાનું હોવું જોઈએ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ