સ્કૂલ ચલે હમ... / કોરોનાની મહામારી બાદ આજથી રાજ્યભરની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરૂ

coronavirus gujarat school open start

ગુજરાતમાં આજથી કોરોનાની મહામારી બાદ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓ શરુ થઇ છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ