ચિંતાજનક / ખતરનાક બન્યો કોરોના: માતાના પેટમાં રહેલા બાળક પર પાડી શકે છે આવી ગંભીર અસરો

coronavirus can infect embryos and this leads to miscarriages

કોરોના વાયરસ 5 દિવસના ભ્રૂણની અંદર પહોંચી શકે છે. જેનાથી ગર્ભપાત થવાની શક્યતા વધી જાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ