નિર્ણય / નવી ગાઈડલાઈનમાં ગુજરાત સરકારે ભરતી અને પ્રવેશ પરીક્ષાઓ માટે કરી મોટી જાહેરાત, તમારે જાણવી જરૂરી

coronavirus 1 to 9 standards ofline class closed but examination will continue

ગુજરાતમાં ફરી વખત કૂદકે અને ભૂસકે વધી રહેલ કોરોનાના કેસ વચ્ચે રાજ્ય સરકાર એક્શનમાં આવી છે અને ધોરણ 1 થી 9ના ઓફલાઈન વર્ગો બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. જો કે, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓને લઈને મહત્વનો નિર્ણય કર્યો હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ