કોંગ્રેસના આક્ષેપ / પાટણમાં કોરોનાની સમીક્ષા બેઠકમાં CM રૂપાણીની જાહેરાત, આ વિસ્તારને જાહેર કરાશે કન્ટેઈનમેન્ટ ઝોન

Corona's review meeting in Patan

પાટણની કલેકટર ઓફિસ ખાતે કોરોનાને લઇ CMની બેઠકને લઇ વિવાદ, પાટણના ત્રણ ધારાસભ્યોને બેઠકમાંથી દૂર રાખતા વિવાદ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ