મહામારી / સાજા થયા પછી પણ લોકોને નહીં છોડે કોરોના, મોટો રોગ પકડી લેશે, 10 લાખ લોકોના સ્ટડીનું તારણ

Corona will not leave people even after recovery, will catch a major disease, study of 1 million people concluded

કોરોનામાંથી સાજા થયેલા લોકોને છ મહિના સુધી ફેફસામાં લોહી જામી જવાનો ખતરો રહેતો હોય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ