રોજગારી / અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખાસ કોરોના ભરતી: 1190 જગ્યા માટે જાહેરાત, જાણો કઈ કઈ પોસ્ટ છે ખાલી

Corona Recruitment in Ahmedabad civil hospital

સમગ્ર ગુજરામાં હાલ કોરોના રોજે રોજ નવા  નવા વિક્રમો સ્થાપી રહ્યુ છે ત્યારે અમદાવાદ સિવિલમાં 1190 જગ્યા પર સ્ટાફ ભરતી આવી છે. 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ