કોરોના / કોરોનામાંથી સાજા થયેલા દર્દીઓના શરીરમાં આ સમસ્યાઓ વધી, ડૉક્ટરોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ

corona pataint face some problem after recovery

કોરોનામાંથી સાજા થયેલા દર્દીઓમાં શ્વાસ, હ્રદય અને ખાસ કરીને પેટને લગતી સમસ્યાઓ વધી. નાના બાળકોને પણ પેટને લગતી સમસ્યાઓ થઈ રહી છે. જેના કારણે તબીબોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ