કચ્છ / ચિંતાજનક સમાચાર: ભારતમાં કોરોનાના નવા સ્ટ્રેનની એન્ટ્રી થઈ ચુકી છે, અને કચ્છમાં UK થી 55 લોકોનું આગમન

corona new strain in India Kutch 55 people back from UK

ભારતમાં કોરોનાના નવા સ્ટ્રેઈનની એન્ટ્રી થઈ ચુકી છે એવે સમયે કચ્છ એક ચિંતાજનક સમાચાર સામ આવ્યા છે. 55 લોકો યુકેથી કચ્છ આવ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ