કોરોના મહામારી / અમદાવાદની સ્કૂલોમાં કોરોનાનો પ્રવેશ, શહેરની બે શાળાઓમાં 4 વિદ્યોર્થીઓ કોરોના પોઝિટિવ 

Corona in Ahmedabad schools once again, 3 students corona positive in Nirma Vidyavihar, 1 Even in Udgam

અમદાવાદની સ્કૂલોમાં ફરી એકવાર કોરોનાનો પ્રવેશ, છારોડીની નિરમા વિદ્યાવિહારના ધોરણ 5, 9 અને 11ના 3 વિદ્યાર્થી; ઉદ્‌ગમ સ્કૂલની ધોરણ 2ની વિદ્યાર્થિની પોઝિટિવ

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ