અદભૂત / આ ગામમાં કોરોનાના કેસમાં અચાનક થવા લાગ્યો વધારો, અપનાવ્યો વર્ષો જુનો રસ્તો અને થઈ ગયા કોરોના મુક્ત

corona free village by using frame isolation

આ ગામમાં કોરોનાના કેસોએ અચાનક માથું ઉચક્યું, સહેજ પણ ડર્યા વગર ગામના લોકોએ અપનાવી આ અનોખી રીત 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ