સલાહ / ચોથી લહેરની ચિંતા વચ્ચે નિષ્ણાંતોનું ચિંતાજનક નિવેદન, કહ્યું- ભારતમાં તાત્કાલિક થવું જોઈએ આ કામ નહીંતર...

corona fourth wave expert said india should implement the clear policy of booster dose

કોરોનાની ચોથી લહેરની ચિંતા વચ્ચે સ્વાસ્થ્ય નિષ્ણાંતે કહ્યું કે, 'ભારતે તુરંત બુસ્ટર ડોઝની પોલિસીને લાગુ કરી દેવી જોઇએ.'

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ