મજબૂરી / લોકડાઉનના ડરથી મજૂરોની વતન વાપસી, મોટી સંખ્યામાં આ રાજ્યોમાંથી થયું પલાયન

corona cases in india migrant labour returns to their home lockdown scares

ફરી એક વાર દેશના અનેક ભાગોમાંથી અનેક મજૂરો પયાલયન કરવાનું શરુ કરી દીધું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ