નિવેદન / WHOએ કહ્યું વિશ્વમાં આટલા ટકામાં લોકોમાં કોરોના એન્ટીબોડી હાજર

corona antibodies present in only 10 percent of the world's population who

WHO એ વૈશ્વિક આબાદીના 10 ટકાથી ઓછા લોકોમાં કોરોનાની એન્ટિબોર્ડી હાજર હોવાનું અનુમાન લગાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ