દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જવાબ / આધારની બાયોમેટ્રિક માહિતી કોઈની પણ સાથે શેર ન કરી શકાય, UIDAIનો મોટો ખુલાસો

Core biometric information shall not be shared with anyone: UIDAI tells Delhi HC

આધાર ઓથોરિટી UIDAIએ દિલ્હી હાઈકોર્ટે કહ્યું છે કે મૂળ બાયોમેટ્રિક માહિતી કોઈની પણ સાથે શેર ન કરી શકાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ