સાવચેતી / રસોઈમાં તળતી વખતે વધુ સમય સુધી તેલ ગરમ કરતા હોવ તો ચેતી જજો, કારણ કે

cooking oil using tips do not use used oil again harmful for health

જો તમે પણ કોઈ પણ તેલને વધારે સમય સુધી યૂઝ કરો છો અને તેને વારે ઘડી ગરમ કરો છો તો તે તમારી હેલ્થને નુકસાન કરી શકે છે. જાણો તેલને યૂઝ કરવાની ટ્રિક્સ.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ