તમારા કામનું / તમારી કારમાં આ એક ફેરફાર કરી લેશો તો માત્ર 74 પૈસામાં ચાલશે 1KM, જાણી લો કેવી રીતે 

convert your car into electric car

ભારતમાં પેટ્રોલ ડિઝલના ભાવ વધતાં જ જઇ રહ્યાં છે. આવી પરિસ્થિતિમાં લોકો CNG કાર તરફ વળ્યાં છે. આ એક ફેરફાર કરાવવાથી કાર 74 પૈસામાં 1 કિમી ચાલશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ