વિવાદ / 'ચિક્કી નાબૂદ કરો, મોહનથાળ ચાલુ કરો': અંબાજીના પ્રસાદને લઇ ભક્તોનો રોષ યથાવત, હવે તો ઠેર-ઠેર લાગ્યા પોસ્ટરો

Controversy over stopping Mohanthal Prasad in Ambaji temple

યાત્રાધામ અંબાજી ખાતે અપાતા મોહનથાળના પ્રસાદને બંધ કરતા ભારે વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે હવે 'ચિક્કી નાબૂદ કરો, મોહનથાળ પ્રસાદ ચાલુ કરો' ના પોસ્ટરો અંબાજીમાં લાગ્યા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ