ધરમૂળ / વિવાદે વિષાદે...રાજ્ય સરકારે બોર્ડ-નિગમમાં રાજીનામાંનો 'ઘાણવો'કાઢ્યો ચૂંટણીલક્ષી 'શતરંજ' 

Controversy over sadness ... The state government has taken a 'nonsense' in resigning from the board-corporation....

ગુજરાત ગૌણ પસંદગી મંડળમાંથી ઓસરી ગયો વોરાનો 'ઓરા'. રાજ્ય સરકાર 2022ની ચૂંટણીનાં મૂડમાં. બોર્ડ-નિગમના કેટલાય અધ્યક્ષનાં રાજીનામાં. હવે પોલીસ બેડામાં તોળાશે ધરખમ ફેરફાર.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ