આમ કેમ? / હોલિકા દહન: આણંદના ચીખોદરા ગામે સરદારની પ્રતિમા ઢાંકી દેવાતા વિવાદની જ્વાળાઓ ઉઠી, આયોજન સામે અનેક સવાલ  

 Controversy over cover of Sardar statue in Chowk to light Holi in Chikhodara village of Anand

આણંદના ચીખોદરા ગામે હોળી પ્રગટાવવા ચોકમાં આવેલી સરદારની પ્રતિમાં પતરાથી ઢંકાતા વિવાદની ઊભો થયો છે કે કેમ અન્ય જગ્યા હોવા છતાંય અહીં જ આયોજન થયું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ