અવમૂલ્યન / RTE મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટની રાજ્ય સરકારને નોટીસ, કહ્યું નથી માન્યા નિર્દેશ

 contempt notice to Gujarat chief secretary for RTE with HC order

હાઈકોર્ટે ગુજરાતના ચીફ સેક્રેટરી  જે એન સિંગ અને પ્રાથમિક શિક્ષણના નિયામક એમ આઈ જોશીને નોટીસ ફટકારી છે. હાઈકોર્ટએ કોર્ટના અવમૂલ્યન કરવા બદલ નોટીસ ફટકારી છે. હાઈકોર્ટે RTE (Right to Education) ના અમલનો આદેશ આપવા છતાં તેની અવગણના કરવામાં આવી હોવાને કારણે હાઈકોર્ટે આ નોટીસ ફટકારી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ